Bønn for foreldre: hvordan å be? Et eksempel på bønn for foreldre

Åndelig utvikling

Alle kristne tror religiøst det i bønnerDu må spørre Gud om at deres kjære har funnet lykke og tro. Men et spesielt sted er okkupert av bønner for foreldre, fordi de er rettet mot å beskytte de som ga livet. I bekreftelse på dette har Bibelen vakre ord: "Hedre din far og din mor, så dine dager kan vare på jorden, som din Herre har gitt deg."

bønn for foreldre

Dessverre, få mennesker vet hvordan de skalBønnen til foreldre er lest. Og det må korrigeres, tross alt, så det er mulig å ta vare på slektningene. Bare på denne måten kan du betale dem tilbake for den uvurderlige gave av livet de ga deg.

Hvordan be?

Merkelig nok, mange troendetro at bønnens kraft avhenger av hvor nøyaktig ordene blir sagt. Ja, kunnskap om teksten er viktig, men det er ikke grunnlaget for hellig handling. Det som er viktigere er følelsen av at folk bor i hjertet under ritten.

Derfor, når du begynner å lese bønnen, trenger duRens tankene dine om fremmede tanker, slik at ingenting distraherer. For øyeblikket bør bare bønn for foreldrenes helse forstyrre sinnet, la resten stå til senere.

Hvem å kontakte i hans anklager?

Ofte kan du høre spørsmålet: "Og hvem er foreldrenes beskytter? Hvilken helgen til å tilegne bønnen hans? "Nå, la oss prøve å svare på dette spørsmålet.

Ofte, troende vende seg til Jesus Kristus,for han, som Guds sønn, har den største makt på jorden. I tillegg forkynte han i sine læresetninger tanker om omsorg for foreldre, og han viste seg gjentatte ganger sin kjærlighet til den himmelske Fader.

Også en bønn for foreldrenes helse kan værerettet mot jomfru Maria eller Guds mor. Hun har lenge vært patronen til å lide mennesker og har alltid svart på forespørsler fra tilbedere. Derfor blir mange bønner adressert til henne.

bønn for foreldrenes helse

Bønn for foreldre

Det er mange i den kristne verdenbønner som kan beskytte foreldre. Likevel er det ikke nødvendig å studere dem alle. Det er nok å kjenne noen av de viktigste, eller minst en. Derfor er her en av de vanligste kristne bønnene:

"Vår Herre Jesus Kristus, hør min bønn forforeldre. Gi dem kjærlighet og forståelse for alle livets dager. Styrke deres kropper og deres ånder, slik at de kan tjene deg. Gi meg lydighet slik at jeg alltid kan oppfylle deres vilje. Frels meg fra sløvhet og hykleri, for at jeg alltid skal være ren for dem. Og ikke døm oss strengt på din siste dom. Amen. "

bønn for de avgangte foreldrene

Bønn blir lest for det meste før sengetid, men dette er ikke et krav. Hvis du ønsker det, kan du si det når som helst - dets styrke vil ikke forandre seg.

Hvor ofte skal du be og hva skal du spørre om fra Gud?

Hvor ofte er bønn for foreldre lest? Levende slektninger blir vanligvis husket hver dag. Men igjen, bør du ikke lage en ubrytelig lov ut av dette. For eksempel vil det være mye bedre å lese en bønn med en eller to ganger i uken, snarere enn å uansett si det daglig.

Også, ikke bli hengt opp på ord. Bønn til foreldre er en forespørsel til Gud, som har som mål å beskytte sine kjære fra enhver ulykke. Og hvis de har dårlig helse, ville det være klokere å spørre om ham.

Du kan til og med legge til din egen bønn, derdine sanne følelser og intensjoner vil bli vist. Fra dette blir det enda sterkere, fordi en slik bønn kommer fra hjertet. Og som det er sagt: "Herren vil først utføre den mest oppriktige bønnen."

bønn for de levende

Bønn for avreise foreldre

Men uansett hvor mye en person spør, er det noe somkan ikke endres eller korrigeres. Menneskelig liv er ikke uendelig, og det kommer en tid når barna begraver foreldrene sine. Dette er en veldig tragisk periode, men det er nettopp på denne tiden at man må passe på at den avdøde sjel skal falle til Guds porte.

Eventuell begravelse skal være til stede.presten. Tross alt er det hans ansvar å eskorte den avdøde personen til den endelige reisen. Han leser bønner, renser fra synder og ber Gud om å ta til sin sjel.

Når det gjelder barn, bør de minst en gangper år for å bestille service i kirken. Dette kan gjøres i ethvert tempel. For å gjøre dette, skriv bare navnet på den avdøde på et spesielt stykke papir, som kan kjøpes her.

I tillegg er det en rekke bønner som burdeles over en bestemt periode. Sørg for å be for de avdøde foreldrene den 9. og 40. dagen etter døden, og et år senere. Etter det bør bønnen leses minst en gang i måneden, spesielt i de dager da de døde kom i en drøm.